е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-75 / 5.1.2018 г.

"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Ивайловград до площадка за претоварване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2018 г.
Файлове актуални към: 17.3.2018 г.

Обявление № 3 / 5.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 17.3.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 5.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-2.pdf 17.3.2018 г.

Документация за участие № 1 / 5.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Сметосъбиране.rar 17.3.2018 г.

Протокол № 5 / 20.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1 СМЕТОСЪБИРАНЕ.pdf 17.3.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 23.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30-00-58.pdf 17.3.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 12.3.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление сметосъбиране.pdf 17.3.2018 г.