е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-75 / 5.1.2018 г.

"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Ивайловград до площадка за претоварване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Сметосъбиране.rar 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-2.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 3 / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 5 / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1 СМЕТОСЪБИРАНЕ.pdf 18.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30-00-58.pdf 18.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление сметосъбиране.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 7 / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛИ.pdf 18.5.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 2018 сметоизвозване.pdf 18.5.2021 г.

Доклад № 8 / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад сметосъбиране.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor smet.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 11 / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена сметосъбиране.pdf 18.5.2021 г.

Анекс № 12 / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 13 / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.5.2021 г.