е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-75 / 5.1.2018 г.

"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Ивайловград до площадка за претоварване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Обявление № 3 / 5.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.1.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 5.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-2.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 1 / 5.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Сметосъбиране.rar 18.1.2018 г.