е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-32 / 31.7.2019 г.

"Специализиран превоз на ученици за учебните дни през периода 15.09.2019г. до 30.06.2020г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Маршрут 1. "Лом --Расово-Аспарухово -Ст. махала - Лом", - общо 80 км на ден Обособена позиция № 2: Маршрут 2. "Лом - Комощица - Лом", общо 68км. на ден Обособена позиция № 3: Маршрут 3."Лом - Мокреш - Ботево - Разград - Златия - Игнатово - Ковачица - Лом"/ общо 126км. на ден Обособена позиция № 4: Маршрут 4. "Лом - Долни Цибър - Ковачица - Лом", общо 110 км. на ден Обособена позиция № 5: Маршрут 5. "Лом-- Мокреш - Черни връх - Лом" общо 140км. на ден Обособена позиция № 6: Маршрут 6. "Лом-Крива бара - Лом" общо 100км. на ден

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie u32.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Обявление за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie u32.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Документация за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq u32.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts u32.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Spec.prevoz_2019.rar 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_U_32.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni u32.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 11 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 12 / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie_vuz_por_U_32_novo.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog_op1_.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog_op2_.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Договор ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog_op3_.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Договор ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog_op4_.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Договор ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog_op5_.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Договор ОП6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog_op6_.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 19 / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Маршрутни разписания за ОП1,5 и 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) marshrutni Montana AT_.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 21 / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 183
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl_pr_dog_183_.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 22 / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 184
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl_pr_dog_184_.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 23 / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 185
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl_pr_dog_185_.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 24 / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 186
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl_pr_dog_186_.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 25 / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 187
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl_pr_dog_187_.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 26 / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 188
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl_pr_dog_188_.pdf 23.1.2021 г.