е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-8 / 13.9.2017 г.

"Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на сграда МКБППМН, ул. "Любен Каравелов" № 31" по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на архивни мебели и столове" Обособена позиция № 2 "Доставка на мека мебел" Обособена позиция № 3 "Доставка на мебели от ПДЧ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 1.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 2.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 3.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrzatsi.zip 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 5.10.2017 г.

Публикувано на: 05.10.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 12 / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Коментар: Решение 31
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 254.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR 255.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Договор за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 256.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 16 / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazlogena_porachka.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 17 / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 255
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl prikl dog 255.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 18 / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 256
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oqvl prikl dog 256.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 19 / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за именение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izm D-8.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 20 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 254
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl prikl dogovor.pdf 22.1.2021 г.