е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-109 / 13.5.2019 г.

"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪГЛАСНО ОДОБРЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА 3 БР. МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-2.002-0036 "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР В ГРАД КАРНОБАТ - 2" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № 1. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.1.2021 г.

Документация № 3. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 18.1.2021 г.

Образци № 4. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 18.1.2021 г.

Образци № 5. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 18.1.2021 г.

Други документи № 6. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Технически паспорти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП_Девети септември 50.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 7. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Технически паспорти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП_Ил. Макариополски 2.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 8. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Технически паспорти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП_Кирил и Методий 18.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 9. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Енергийно обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Девети септ. 50_ЕЕ.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 10. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Енергийно обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ил. Макариополски 2_ЕЕ.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 11. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Енергийно обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Кирил и Методий 18_ЕЕ.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 12. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Архитектурно заснемане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Arch_zasnemane_2_Kiril i Metodii 18.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 13. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Архитектурно заснемане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Arch_zasnemane_Deveti septemvri 50.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 14. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Архитектурно заснемане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Arch_zasnemane_IlarionMakariopolski2.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 15. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Архитектурно заснемане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Arch_zasnemane_2_Kiril i Metodii 18.dwg 18.1.2021 г.

Други документи № 16. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Архитектурно заснемане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Arch_zasnemane_Deveti septemvri 50.dwg 18.1.2021 г.

Други документи № 17. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Архитектурно заснемане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Arch_zasnemane_IlarionMakariopolski2.dwg 18.1.2021 г.

Други документи № 18. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_Deveti_septemvri_50.xls 18.1.2021 г.

Други документи № 19. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_IlarionMakariopolski 2.xls 18.1.2021 г.

Други документи № 20. / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_Kiril i Metodii 18.xls 18.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 21. / 27.5.2019 г.

Публикувано на: 27.05.2019 г.
Коментар: Разяснение № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 1.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 22. / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Коментар: Разяснение № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 2.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 23. / 10.7.2019 г.

Публикувано на: 10.07.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 24. / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 18.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 25. / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_чл.57.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 26. / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № 27. / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 18.1.2021 г.

Решение № 28. / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнители
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение РД653 за избор на изпълнители.pdf 18.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 29. / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Съобщение по чл.43, ал. 4 от ЗОП до НСК София ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение по чл. 43 от ЗОП до НСК София ЕООД.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 30. / 18.11.2019 г.

Публикувано на: 18.11.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 31. / 18.11.2019 г.

Публикувано на: 18.11.2019 г.
Коментар: Договор Партньори-А.Т. ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Partniori-A.T.EOOD.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 32. / 18.11.2019 г.

Публикувано на: 18.11.2019 г.
Коментар: Приложения към Договор с Партньори-А.Т.ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojeniq kym Dogovor Partniori A.T. EOOD.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 33. / 18.11.2019 г.

Публикувано на: 18.11.2019 г.
Коментар: Договор Бургстрой ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Burgstroi OOD.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 34. / 18.11.2019 г.

Публикувано на: 18.11.2019 г.
Коментар: Приложения към Договор с Бургстрой ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojeniq Dogovor Burgstroi OOD.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 35. / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 36. / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Коментар: Обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение.PDF 18.1.2021 г.

Други документи № 37. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Информация за приключване на договор Бургстрой ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za izpylnen dogovor Burgstroi OOD.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 38. / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор Партньори А.Т. ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za izpylnen dogovor Partniori A.T. EOOD.pdf 18.1.2021 г.