е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-16 / 4.1.2018 г.

"Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект ЦДГ 1 "Снежанка" в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie S-16.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq i Metodika.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_CDG_Snejanka_OPRR.zip 19.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_CDG_Snejanka_OPRR.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 investitsionen_proekt.zip 19.5.2021 г.

Документация за участие № 8 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: разрешително за строеж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разрешително за строеж.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 9 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: технически паспорт
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически паспорт.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 10 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: доклад за обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад за Обследване.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 11 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: резюме на доклад за обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Резюме на доклада.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 12 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: част енергиина ефективност от обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Chast_EE_OV.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 13 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Сертификат ен. х-ки.pdf 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 14 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 17 / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_otvarqne_ceni.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 s16.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 4 s16.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 20 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protoiol 5 s16.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 21 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad s16.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 22 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE S16.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Договор 105
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_105.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 24 / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl porachka S16.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 25 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Решение за изменение на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_izmenenie_S_16.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 26 / 20.5.2019 г.

Публикувано на: 20.05.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogovor.pdf 19.5.2021 г.