е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-16 / 3.7.2017 г.

00384-2017-0010 "ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА" ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 "Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. "Тимок", ул. "Бачо Киро", ул. "Акация" и ул. "Тодор Каблешков" и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. "Тимок", ул. "Бачо Киро" и ул. "Тодор Каблешков", в гр. Бяла Слатина"; Обособена позиция №2 "Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. "Райко Даскалов", ул. "Васил Левски" и ул. "Христо Ботев" в с. Бъркачево, община Бяла Слатина"; Обособена позиция №3 "Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. "Христо Ботев", ул. "Васил Левски" и ул. "Бенковски" в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина"; Обособена позиция №4 "Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Документация - Част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация 1.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Документация - Част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация 2.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Документация - Част 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация 3.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Документация - Част 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация 4.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Документация - Част 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация 5.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Документация - Част 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация 6.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Документация - Част 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация 7.rar 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 18.8.2017 г.

Публикувано на: 18.08.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 23.8.2017 г.

Публикувано на: 23.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 23.8.2017 г.

Публикувано на: 23.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 23.8.2017 г.

Публикувано на: 23.08.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 23.8.2017 г.

Публикувано на: 23.08.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП - 1.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП - 2.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП - 3.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП - 4.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 18 / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Допълнително споразумение към договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) допълнително споразумение.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 19 / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 20 / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №2 към договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №2 към договор за ОП-1.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 21 / 5.3.2019 г.

Публикувано на: 05.03.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение №3 към Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №3 към Договор за ОП-1.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 22 / 20.12.2019 г.

Публикувано на: 20.12.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение №4 към договор, за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение № 4 към Договор за Обособена позиция № 1.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 23 / 20.12.2019 г.

Публикувано на: 20.12.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение № 1 към Договор за Обособена позиция № 2.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 24 / 20.12.2019 г.

Публикувано на: 20.12.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение № 1 към Договор за Обособена позиция № 3.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 25 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване за ОП-1.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 26 / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване за ОП-2.pdf 24.1.2021 г.