е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-7 / 9.11.2017 г.

"Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Кресна, общ. Кресна, обл. Благоевград - II-ри етап"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: заглавна страница на документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ(1).pdf 28.11.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ(1).pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация и образци Кресна-финал.doc 28.11.2021 г.

Други документи № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа_спецификация_Кресна_водопровод.docx 28.11.2021 г.

Други документи № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 vodoprovod Kresna.rar 28.11.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ(1).pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Коментар: разрешение за строеж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разрешение.pdf 28.11.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 16.11.2017 г.

Публикувано на: 16.11.2017 г.
Коментар: решение за одобряване на обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за изменение.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 4.12.2017 г.

Публикувано на: 04.12.2017 г.
Коментар: отваряне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) водопровод оферти.docx 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.12.2017 г.

Публикувано на: 14.12.2017 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 16.01.2018 ceni.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.1.2018 г.

Публикувано на: 18.01.2018 г.
Коментар: протокол 3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol3.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.1.2018 г.

Публикувано на: 25.01.2018 г.
Коментар: протокол 2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol2.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 25.1.2018 г.

Публикувано на: 25.01.2018 г.
Коментар: решение за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie kr.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 6.3.2018 г.

Публикувано на: 06.03.2018 г.
Коментар: покана за сключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Коментар: сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Коментар: обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informacia.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Коментар: цена на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) cena.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Коментар: техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh perun.pdf 28.11.2021 г.