е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-8 / 20.6.2018 г.

"Ремонт на сградата и прилежащото пространство в двора на Средно общообразователно училище "Св. Паисий Хилендарски", гр. Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.8.2018 г.
Файлове актуални към: 19.8.2018 г.

Документация за участие № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokument.pdf 19.8.2018 г.

Обявление по ЗОП № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavleniesou.pdf 19.8.2018 г.

Решение за откриване на процедура № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie sou.pdf 19.8.2018 г.

Други документи № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.spac.pdf 19.8.2018 г.

Документация за участие № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.docx 19.8.2018 г.

Документация за участие № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: еедоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.8.2018 г.

Документация за участие № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: ксс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 4.1.xls 19.8.2018 г.

Документация за участие № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 sportni.rar 19.8.2018 г.

Документация за участие № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: инв.проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 teh.pr.rar 19.8.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: разяснение по постъпили запитвания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 13072018145024.pdf 19.8.2018 г.