е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-85 / 8.7.2019 г.

Публично състезание: "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект с работно заглавие: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XX, кв. 16 по плана на с. Краище, общ. Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 1 - Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 1a - Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Проекти № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Prilojenie 5 - Skanirani investicionni proekti.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 22.1.2021 г.

Протокол №1 № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Решение № / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 22.1.2021 г.