е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка оп-9 / 31.7.2019 г.

Доставка на хранителни продукти за детска ясла "Осми март", Домашен социален патронаж и Дом за пълноретни лица с деменция с. Горско Косово

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Hrani 2019 h.doc 18.1.2021 г.

Обявление № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 18.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване процедура.pdf 18.1.2021 г.