е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-96 / 11.7.2018 г.

"Доставка на носии и костюми по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020" по две обособени позиции" Обособена позиция №1 "Носии и костюми в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.001-0017-C01 "Заедно сме по-добри" Обособена позиция №2 "Носии и костюми в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0324-C01 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-23.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 2 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 12-00-171.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти носии.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 5 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 носии.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 6 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 носии.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране № 7 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-29.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 15.10.2018 г.

Публикувано на: 15.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор носии 1.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 15.10.2018 г.

Публикувано на: 15.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор носии 2.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 10 / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление носии.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 11 / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Носии оп1.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 12 / 26.2.2019 г.

Публикувано на: 26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Носии оп2.pdf 24.1.2021 г.