е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-7 / 27.8.2015 г.

Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Лом по проект "Интегрирано управление и пречистване на водите в град Лом, община Лом, ЕТАП І"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 27.8.2015 г.

Публикувано на: 27.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ViK_august_2015.html 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 27.8.2015 г.

Публикувано на: 27.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение до медий.pdf 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 4.9.2015 г.

Публикувано на: 04.09.2015 г.
Коментар: Разяснения от 04 09 2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения от 04 09 2015 г..pdf 7.5.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 4 / 4.9.2015 г.

Публикувано на: 04.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище от АОП за предварителен контрол.pdf 7.5.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 5 / 10.9.2015 г.

Публикувано на: 10.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна.pdf 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 10.9.2015 г.

Публикувано на: 10.09.2015 г.
Коментар: Разяснение от 10 09 2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения от 10 09 2015 г. ВИК.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 15.9.2015 г.

Публикувано на: 15.09.2015 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 7.5.2021 г.