е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-137 / 12.6.2020 г.

,,Избор на мобилен оператор за нуждите на Община Карнобат и ОП "БКРД", гр. Карнобат през 2020-2022 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Обява № 1. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 7.5.2021 г.

Информация за обява № 2. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация обява.PDF 7.5.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация мобилни.pdf 7.5.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.PDF 7.5.2021 г.

Образци № 5. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 7.5.2021 г.

ЕЕДОП № 6. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 7.5.2021 г.

Проект на договор № 7. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.PDF 7.5.2021 г.

Информация за удължаване на срок № 8. / 26.6.2020 г.

Публикувано на: 26.06.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Xerox Scan_26062020140714.PDF 7.5.2021 г.

Протокол № 9. / 15.7.2020 г.

Публикувано на: 15.07.2020 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10. / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor-prilozhenia.pdf 7.5.2021 г.