е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-13 / 13.4.2016 г.

00384-2016-0008 "Текущ ремонт на улици в град Бяла Слатина по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - Текущ ремонт на вътрешна улична мрежа; Обособена позиция №2 - Текущ ремонт на Околовръстен път"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ремонт улици-0.rar 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 6.6.2016 г.

Публикувано на: 06.06.2016 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 конфиденциален.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.doc 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Коментар: Договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Вътрешна улична мрежа - ОП1.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Коментар: Договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Околовръстен път - ОП2.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 9 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Коментар: Информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 10 / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнението на договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнението на договор за ОП-1.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 11 / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнението на договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнението на договор за ОП-2.pdf 19.1.2021 г.