е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-128 / 13.5.2020 г.

"Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и нова специализирана мобилна техника за раздробяване и нарязване на разделно събирани биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карнобат"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение № 1. / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.PDF 27.1.2021 г.

Документация № 3. / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.PDF 27.1.2021 г.

Образци № 4. / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 27.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor OP 1.PDF 27.1.2021 г.

Проект на договор № 6. / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor OP2.PDF 27.1.2021 г.

ЕЕДОП № 7. / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 27.1.2021 г.

Други документи № 8. / 13.5.2020 г.

Публикувано на: 13.05.2020 г.
Коментар: Обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie za izmenenie.pdf 27.1.2021 г.

Решение № 9. / 18.5.2020 г.

Публикувано на: 18.05.2020 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_prekratyavane.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 10. / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.PDF 27.1.2021 г.