е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-31 / 28.12.2017 г.

"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АБРЕН", ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение за откриване № / 28.12.2017 г.

Публикувано на: 28.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 27.1.2021 г.

Проекти № / 28.12.2017 г.

Публикувано на: 28.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проектна документация.rar 27.1.2021 г.

Образци № / 28.12.2017 г.

Публикувано на: 28.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.12.2017 г.

Публикувано на: 28.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 28.12.2017 г.

Публикувано на: 28.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.1.2018 г.

Публикувано на: 11.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по условията на обществената поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 19.1.2018 г.

Публикувано на: 19.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по условията от документацията - 2.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 6.2.2018 г.

Публикувано на: 06.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.3.2018 г.

Публикувано на: 09.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор № / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 1.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 2.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 4.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 3.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 20.9.2018 г.

Публикувано на: 20.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение ОП № 2.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 3.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП № 1.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП № 2.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП № 4.pdf 27.1.2021 г.