е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-8 / 28.2.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улици в населените места на община Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 2 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci remont .docx 21.1.2021 г.

Други документи № 5 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 19.3.2019 г.

Публикувано на: 19.03.2019 г.
Коментар: Разяснение по документацията на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение по документацията Ремонт улици.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1 От дейността на комисията.docx.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №2 От дейността на комисията.docx.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 26.6.2019 г.

Публикувано на: 26.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на плик Предлагани цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЦЕНИ-улици2-СЪОБЩЕНИЕ.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за промяна в дата за отваряне на плик предлагани цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЦЕНИ-улици2-СЪОБЩЕНИЕ2.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 6.8.2019 г.

Публикувано на: 06.08.2019 г.
Коментар: Протокол №3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №3 От дейността на комисията2.docx.pdf 21.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12 / 6.8.2019 г.

Публикувано на: 06.08.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 19, ОП 8 -1.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 13 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 19.10.2019 г.

Публикувано на: 19.10.2019 г.
Коментар: Договор за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП.pdf 21.1.2021 г.