е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-6 / 29.3.2016 г.

00384-2016-0004 "Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обекти - многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство) и ППП (пакетно повдигани плочи) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.3.2016 г.

Публикувано на: 29.03.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.ocenka i str.nadzor-0.rar 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 9.5.2016 г.

Публикувано на: 09.05.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.doc 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4.doc 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 8.6.2016 г.

Публикувано на: 08.06.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.doc 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 2.8.2016 г.

Публикувано на: 02.08.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОС+СН.pdf 19.1.2021 г.