е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-6 / 28.2.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ПРЕЗ 2019 Г. ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.3.2019 г.
Файлове актуални към: 19.3.2019 г.

Обявление за ОП № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.rehabilitacq2019.pdf 19.3.2019 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Документация 1страница - утвърдена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1 стр. Документация.pdf 19.3.2019 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Образци за участие във формат dox.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ XI Образци на документи за участие в процедурата.docx 19.3.2019 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие рехабилитация 2019.pdf 19.3.2019 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП във формат word.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП рехабилитация 2019 г..docx 19.3.2019 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП във формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request Rehabilitaciq2019.zip 19.3.2019 г.

Решение за откриване № 6 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.rehabilitaciq2019.pdf 19.3.2019 г.