е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-6 / 28.2.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ПРЕЗ 2019 Г. ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.rehabilitacq2019.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Документация 1страница - утвърдена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1 стр. Документация.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Образци за участие във формат dox.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ XI Образци на документи за участие в процедурата.docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие рехабилитация 2019.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП във формат word.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП рехабилитация 2019 г..docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП във формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request Rehabilitaciq2019.zip 20.6.2021 г.

Решение за откриване № 6 / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.rehabilitaciq2019.pdf 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otg.zapitvane.pdf 20.6.2021 г.

Решение за прекратяване № / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване на Обособена позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Реш прекратяване ОП.4.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 16.4.2019 г.

Публикувано на: 16.04.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prekratqvane OP.4.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_rehabilitaciq2019.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.5.2019 г.

Публикувано на: 09.05.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie ceni.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 23.5.2019 г.

Публикувано на: 23.05.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_rehabilitacia2019.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 23.5.2019 г.

Публикувано на: 23.05.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_rehabilitacia2019.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 22 / 23.5.2019 г.

Публикувано на: 23.05.2019 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie22_23.05.2019.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Договор и приложения ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения СБС.rar 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Обявление за Възложена поръчка-ОП 1 и 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obqvlenie.vuzl.poruchka ОП 1 и 2 - Рехабилитация.fed 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Коментар: Договор и приложения ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения АМХ.rar 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка-ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възл.поръчка_ОП 3.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: Договор и приложения ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения Меридиан.rar 20.6.2021 г.