е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 11-СОО - 2016 / 18.10.2016 г.

"Текущ ремонт на платното за движение на участъците от Републиканските пътища в границите на урбанизираната територия на град Белослав с обща дължина 2,954км."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 1 / 18.10.2016 г.

Публикувано на: 18.10.2016 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava (1).docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 18.10.2016 г.

Публикувано на: 18.10.2016 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП.doc 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 18.10.2016 г.

Публикувано на: 18.10.2016 г.
Коментар: Условия за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pdtna mreja l grada.doc 21.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Срок 112016.pdf 21.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Нов Документ на Microsoft Office Word.docx 21.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 22.11.2016 г.

Публикувано на: 22.11.2016 г.
Коментар: Протокол на комисия за разглеждане на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.docx 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.12.2016 г.

Публикувано на: 02.12.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog.pdf 21.1.2021 г.