е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-15 / 5.5.2015 г.

Изготвяне на технически проекти по обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Изграждане на сондаж, помпена станция и водоем с обем 150 м3 за водоснабдяване жителите на с. Трайково с цел подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението" и Обособена позиция 2 - "Изграждане на водоем с обем 500 м3, напорен и довеждащ водопроводи с цел захранване изградена водопроводна мрежа на кв. Младеново в гр. Лом с дължина 15 987 м за подобряване на жизнената среда и качеството на живот".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 4.5.2015 г.

Публикувано на: 04.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Za_saita_vodoemi_2015.zip 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 21.5.2015 г.

Публикувано на: 21.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 21.5.2015 г.

Публикувано на: 21.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 21.5.2015 г.

Публикувано на: 21.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_20_05_2015.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 5 / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Коментар: Становище от АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stanovishte_AOP_vodoemi.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 29.5.2015 г.

Публикувано на: 29.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 89.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 29.5.2015 г.

Публикувано на: 29.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 90.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 8 / 4.8.2015 г.

Публикувано на: 04.08.2015 г.
Коментар: Инфо приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_AOP_izp_dog_89.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 9 / 4.8.2015 г.

Публикувано на: 04.08.2015 г.
Коментар: Инфо приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_AOP_izp_dog_90.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 10.8.2015 г.

Публикувано на: 10.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_pla6taniq_po_dogovori_Leni_Petkov.xls 7.5.2021 г.