е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-11 / 28.6.2019 г.

00384-2019-0007 Извършване на СМР в изпълнение на проект "Обновяване на материалната база на детска градина "Радост" по договор № BG06RDNP001-7.004-0012-С01 от 14.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020" по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Извършване на строително монтажни работи за обновяване на основната сграда на детска градина "Радост" в град Бяла Слатина", Обособена позиция № 2: "Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина "Радост", находяща се на ул. "Акация" в гр. Бяла Слатина", Обособена позиция № 3: "Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина "Радост", находяща се в с. Попица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: Документация за участие - Част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация част 1.rar 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: Документация за участие - Част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Одобрен ИП за обект Допълнителна сграда на ул. Акация.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: Документация за участие - Част 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Одобрен ИП за обект Допълнителна сграда на ул. Христо Шабански.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 1.7.2019 г.

Публикувано на: 01.07.2019 г.
Коментар: Документация за участие - Част 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Одобрен ИП за обект Основна сграда на ул. Сребрена.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Коментар: Актуални документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Актуални документи.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 4.9.2019 г.

Публикувано на: 04.09.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-1.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Приложение №1 към Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Одобрен ИП за обект Основна сграда на ул. Сребрена.rar 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Приложение №2 към Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация за ОП-1.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Приложение №3 към Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техническо предложение.rar 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Приложение №4 към Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-2.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 21 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Приложение №1 към Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Одобрен ИП за обект Допълнителна сграда на ул. Акация.rar 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Приложения №2, 3 и 4 към Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложиния №2, 3, 4.rar 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-3.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 24 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Приложение №1 към Договор за ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Одобрен ИП за обект Допълнителна сграда на ул. Христо Шабански.rar 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 25 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Приложения №2, 3 и 4 към Договор за ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения №2, 3, 4.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 26 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 27 / 12.5.2020 г.

Публикувано на: 12.05.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към Договор за Обособена позиция №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 за ОП-2.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 28 / 3.12.2020 г.

Публикувано на: 03.12.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към Договор за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 за ОП-3.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 29 / 3.12.2020 г.

Публикувано на: 03.12.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 за ОП-1.pdf 19.5.2021 г.