е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-16 / 24.7.2019 г.

Събиране на оферти с обява №4/24.07.2019г. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект "Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина" по договор № BG06RDNP001-7.006-0065-С01 от 14.05.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок за приемане на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване срок за оферти.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Заповед за утвърждаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за утвърждаване на протоколи.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 7 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс към Договор 97 СН.pdf 20.6.2021 г.