е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-29 / 29.5.2017 г.

Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложените спецификации, разделена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за леките служебни автомобили, обслужващи Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация. Обособена позиция № 2 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автобуси, обслужващи Община Лом и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация. Обособена позиция № 3 - извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните специални автомобили обслужващи Община Лом, ОП "Чистота" и всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства, съгласно приложената спецификация.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentatsija_metodika.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 06_obraztsi.zip 23.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska_spesifikatsija.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL 1.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 28.6.2017 г.

Публикувано на: 28.06.2017 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL 2.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 10 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info skl. dog..pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Martel 187.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Autolaif 173.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Договор за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Autolaif 174.pdf 23.1.2021 г.