е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-136 / 26.11.2019 г.

"Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: ул. "Армира", ул. "Любен Каравелов", ул. "Пейо Яворов", ул. "Любимец", ул. "Яни Попов", ул. "6-ти септември" по 6 обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.4.2020 г.
Файлове актуални към: 2.4.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-30.pdf 2.4.2020 г.

Обявление № 2 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № 3 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 2.4.2020 г.

Други документи № 4 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Технически проект.rar 2.4.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 2.4.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 2.4.2020 г.

Протокол № 7 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 2.4.2020 г.

Протокол № 8 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 2.4.2020 г.

Доклад № 9 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 2.4.2020 г.

Решение за класиране № 10 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-10 от 11.02.2020.pdf 2.4.2020 г.

Договори за изпълнение № 11 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 2.4.2020 г.

Договори за изпълнение № 12 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 2.4.2020 г.

Обявление № 13 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление скл, договор ВиК.pdf 2.4.2020 г.