е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-136 / 26.11.2019 г.

"Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: ул. "Армира", ул. "Любен Каравелов", ул. "Пейо Яворов", ул. "Любимец", ул. "Яни Попов", ул. "6-ти септември" по 6 обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.5.2021 г.
Файлове актуални към: 9.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-30.pdf 9.5.2021 г.

Обявление № 2 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 9.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 9.5.2021 г.

Други документи № 4 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Технически проект.rar 9.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 9.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 9.5.2021 г.

Протокол № 7 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 9.5.2021 г.

Протокол № 8 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 9.5.2021 г.

Доклад № 9 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 9.5.2021 г.

Решение за класиране № 10 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-10 от 11.02.2020.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 9.5.2021 г.

Обявление № 13 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление скл, договор ВиК.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП4.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП5.pdf 9.5.2021 г.

Обявление № 18 / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за скл. договор.pdf 9.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП6.pdf 9.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 19 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за приключен договор.pdf 9.5.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 20 / 3.6.2020 г.

Публикувано на: 03.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение.pdf 9.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 21 / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за приключен договор.pdf 9.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 22 / 23.9.2020 г.

Публикувано на: 23.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор ОП3.pdf 9.5.2021 г.