е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО6-2019 / 9.7.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект " Аварийно -възстановителни мероприятия за възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр.Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Обява за събиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_СН_гр.парк.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Документация и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - документация -Стена.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор_надзор Стена.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация (9).pdf 25.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: Съобщение за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 гробищен парк.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Коментар: Договор № 73
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 73.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Коментар: Ценово и Техническо приложение към договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Тех. и Ценово предлож..pdf 25.1.2021 г.