е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-8 / 13.2.2020 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет: Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци на общинa Дупница включващo: предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на Община Дупница

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333738313739
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 2020.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа специфikaciq 20202.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Образци №1, 2, 3, 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ №1,2,3,4.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП - формат word.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП - формати pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (4).zip 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Доклад за морфологичния състав на битовите отпадъци на Община Дупница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Okonchatelen Doklad_Obstina Dupnitsa.pdf 16.1.2021 г.

Решение за откриване № 4 / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 4.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: Документация за участие след променени условия за кандидатстване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация след промяна.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация след промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техn.спецификация_след промяна.pdf 16.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 6 / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: Решени за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.4.2020 г.

Публикувано на: 03.04.2020 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 16.1.2021 г.

Доклад № / 3.4.2020 г.

Публикувано на: 03.04.2020 г.
Коментар: Доклад от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 3.4.2020 г.

Публикувано на: 03.04.2020 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение класиране.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_cor.rar 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie vuzl.poruchka.pdf 16.1.2021 г.