е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-51 / 5.6.2018 г.

"Изработване на инвестиционен проект във фаза "Технически проект", въз основа на изработен Идеен проект "Археологически парк - музей "Пристани на времето", и упражняване на авторски надзор по време на строителството, за реализацията на проект: "Мостове на времето: интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле" - Код на проекта 15.2.1.104 /"The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage" - Project Code 15.2.1.104/ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма "INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA" 2014-2020 г. с регистрационен номер 32881/14.03.2017 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Образци № 12-51 / 5.6.2018 г.

Публикувано на: 05.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-51 / 5.6.2018 г.

Публикувано на: 05.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана за представяне на оферта.pdf 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-51 / 5.6.2018 г.

Публикувано на: 05.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 850091.pdf 21.6.2021 г.