е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-11 / 21.10.2015 г.

"Предоставяне на консултантски услуги с цел кандидатстване на Община Брусарци за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 2014-2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-11 / 2 / 21.10.2015 г.

Публикувано на: 21.10.2015 г.
Коментар: Приложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения - Услуги ТГС.docx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-11 / ПП-11-66 / 1 / 21.10.2015 г.

Публикувано на: 21.10.2015 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АОП ПП - Услуги ТГС.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-ПП-11 / ПП-11-73 / 3 / 28.10.2015 г.

Публикувано на: 28.10.2015 г.
Коментар: Разяснение по запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-11-73.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПП-11 / 4 / 4.11.2015 г.

Публикувано на: 04.11.2015 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол публична покана ТГС Брусарци.pdf 5.1.2021 г.