е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-59 / 15.12.2017 г.

"Доставка на компресиран природен газ за сгради, собственост на Община Карнобат през 2017 - 2019 година"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № 1. / 15.12.2017 г.

Публикувано на: 15.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rehenie.pdf 18.1.2021 г.

Покана № 2. / 15.12.2017 г.

Публикувано на: 15.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie.pdf 18.1.2021 г.