е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Събиране на оферти с обява ОП-12 / 13.6.2018 г.

Избор на изпълнител за осъществяване на консултации, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение "Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в с. Славянци, община Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 1 / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Информация обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ОБЯВА ЧЛ.20, АЛ. 3 ЗОП.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧ.СПЕЦИФ-Я.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 4 / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци-консулт.-славянци.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ НА Д-Р.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 26.6.2018 г.

Публикувано на: 26.06.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ УДЪЛЖАВАНЕ СРОК.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Коментар: Договор с изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор-КСБВ-СЛАВЯНЦИ1.pdf 21.1.2021 г.