е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-52 / 3.6.2019 г.

Публично състезание: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, обществена трапезария и за потребителите на проект "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", и за други обекти на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.6.2019 г.

Публикувано на: 27.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 27.1.2021 г.

Протокол №1 № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 27.1.2021 г.

Решение № / 9.7.2019 г.

Публикувано на: 09.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchavane na dogovor.pdf 27.1.2021 г.