е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 00253-2014-0011 / 25.11.2014 г.

Доставка на специализирани транспортни средства за обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за управление на животински отпадъци” в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца“, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” на ПРСР 2007-2013 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 0023-2014-0011 / 25.11.2014 г.

Публикувано на: 25.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 обявление.fed 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 00253-02014-0011 / 25.11.2014 г.

Публикувано на: 25.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PK-RSR-128_Stanovishte_P_-_Copy.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 00253-2014-0011 / 25.11.2014 г.

Публикувано на: 25.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia_TRANSPORTNI_Roman_4_final (1).doc 15.1.2021 г.

Документация за участие № 00253-2014-0011 / 25.11.2014 г.

Публикувано на: 25.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС.xls 15.1.2021 г.

Документация за участие № 00253-2014-0011 / 25.11.2014 г.

Публикувано на: 25.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 решение.fed 15.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 00253-2014-0011 / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Решение за промяна.fed 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 00253-2014-0011 / 20.1.2015 г.

Публикувано на: 20.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 00253-2014-0011 / 8.5.2015 г.

Публикувано на: 08.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 прекратяване решение транспортни средства.fed 15.1.2021 г.

Гаранции № 00253-2014-0011 / 25.5.2015 г.

Публикувано на: 25.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) гаранции специализирана техника.jpg 15.1.2021 г.