е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-9 / 29.4.2020 г.

00384-2020-0006 "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Общинска администрация Бяла Слатина, Общинско предприятие "Пазари и социални дейности", Дом за стари хора и детските градини на територията на община Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.5.2020 г.

Публикувано на: 01.05.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 22.7.2020 г.

Публикувано на: 22.07.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Храни.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 10 / 22.7.2020 г.

Публикувано на: 22.07.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.