е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-32 / 6.11.2018 г.

"ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ НА СГРАДА КМЕТСТВО С. КАМЕНО ПОЛЕ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 6.11.2018 г.

Публикувано на: 06.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 6.11.2018 г.

Публикувано на: 06.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 6.11.2018 г.

Публикувано на: 06.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 6.11.2018 г.

Публикувано на: 06.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС.xls 20.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 6.11.2018 г.

Публикувано на: 06.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация и образци (4).docx 20.1.2021 г.

Други документи № 6 / 21.11.2018 г.

Публикувано на: 21.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 7 / 21.11.2018 г.

Публикувано на: 21.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация срок.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол1.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 20.1.2021 г.