е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-10 / 6.12.2019 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища през 2020 г. в община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Пазарни консултации № 1 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД - ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ.pdf 19.5.2021 г.

Пазарни консултации № 2 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ - ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ.pdf 19.5.2021 г.

Решение № 3 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 19.5.2021 г.

Обявление № 4 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1_Documentcia_ukazania_za_uchastie_2020г.doc 19.5.2021 г.

Техническа спецификация № 6 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Tehnicheska_specificacia 2020.doc 19.5.2021 г.

Методика за оценка № 7 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Metodika 2020.docx 19.5.2021 г.

Други документи № 8 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Obrazec_6_59_ZMSIP.docx 19.5.2021 г.

Други документи № 9 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ.pdf 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 10 / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 11 / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1_Documentcia_ukazania_za_uchastie_2020г_2.doc 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 12 / 13.1.2020 г.

Публикувано на: 13.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 14 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 15 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 3.pdf 19.5.2021 г.

Доклад от работата на комисията № 16 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 17 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 9.4.2020 г.

Публикувано на: 09.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР № 20 от 25.03.2020.pdf 19.5.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 19 / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.pdf 19.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 20 / 29.1.2021 г.

Публикувано на: 29.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на Договор.pdf 19.5.2021 г.