е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-4 / 15.4.2019 г.

"Доставка чрез покупка на употребявано МПС (бус) за нуждите на Дом за пълнолетни лица с деменция и Дом за стари хора - с. Добри дол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_4.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 2 / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oqvlenie D_4.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 4 / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 5 / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 13.5.2019 г.

Публикувано на: 13.05.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni d4.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 20.5.2019 г.

Публикувано на: 20.05.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_D_4.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 20.5.2019 г.

Публикувано на: 20.05.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_D_4.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 9 / 20.5.2019 г.

Публикувано на: 20.05.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_6.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 13.6.2019 г.

Публикувано на: 13.06.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_107_.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 11 / 13.6.2019 г.

Публикувано на: 13.06.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_D_4.pdf 2.12.2021 г.

Документация за участие № 12 / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_D_4.pdf 2.12.2021 г.