е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-58 / 3.2.2017 г.

"Организиране и провеждане на мероприятия" в изпълнение на Проект BG05M2OP001-3.001-0017 "Заедно сме по-добри"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentaciq.rar 18.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 3 / 3.2.2017 г.

Публикувано на: 03.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 18.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 4 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 18.1.2021 г.