е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-1 / 5.2.2019 г.

"ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЛИЧНИ НАСТИЛКИ В ГР. ЛОМ, ОБЩИНА ЛОМ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.2.2019 г.

Публикувано на: 08.02.2019 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie S-1.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 8.2.2019 г.

Публикувано на: 08.02.2019 г.
Коментар: Обявление АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie S-1.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.2.2019 г.

Публикувано на: 08.02.2019 г.
Коментар: Документация и Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_Metodika_S_1.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 8.2.2019 г.

Публикувано на: 08.02.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_ulici_114_ZOP_Lom.zip 20.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 8.2.2019 г.

Публикувано на: 08.02.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn_specifikaciq__S_1.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 15.2.2019 г.

Публикувано на: 15.02.2019 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) S1 razqsneniq.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 8 / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Коментар: Образец №7 Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 7_Cenovo_predlojenie_promjana (1).docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № 7 / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie izmenenie s1.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_S_1.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Коментар: Продължение на протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2_S_1.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_Otvarqne_ceni.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PTOTOKOL_3_S_1_2019_.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_4_S_1_2019_.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKLAD_S_1_2019_.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 15 / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Коментар: Решение 8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_8_S_1_.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_38_.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 17 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_S_1_2019.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 18 / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie _OV_ES.pdf 20.6.2021 г.