е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ОП-6 / 28.6.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор за обект: "Преустройство с промяна на предназначението и пристройка към част от СУ "Васил Левски", гр. Брезник, ПИ 06286.501.426, гр. Брезник, общ. Брезник""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 arhitektura.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EE.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 elektro.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 geodezia.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 konstruktivna.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 konstruktivno obsledvane.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PBZ.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 pojaroizvestqvane.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 tehnologichna.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TOVK.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 V i K.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 0300-79 / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ОП-6 / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № ВП-447 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява цени.pdf 17.3.2021 г.

Доклад № / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 1 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 2 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-452 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie klasirane.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBQVLENIE VYZLOJENA SN SU.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 110 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor GLOSA EOOD.pdf 17.3.2021 г.