е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 10-СОО-2016 / 2.9.2016 г.

"Реконструкция и благоустрояване на парка в крайезерната зона на гр. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 2.9.2016 г.

Публикувано на: 02.09.2016 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava (1).docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.9.2016 г.

Публикувано на: 02.09.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рехабилитация на парк (1) (1).doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.9.2016 г.

Публикувано на: 02.09.2016 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КРАЙБРЕЖНА АЛЕЯ-02.09.16 КСС - процедура.xlsx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.9.2016 г.

Публикувано на: 02.09.2016 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП.doc 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Коментар: Отговор до всички участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници.docx 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Коментар: Проект част Озеленяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Beloslav_park - sit_1.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Коментар: Проект част озеленяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Beloslav_park - sit_2.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Коментар: Проект част конструкции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 konstr. aleq.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Коментар: Проект част ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PBZ.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Коментар: Проект част ПУСО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПУСО.rar 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №1.docx 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 10.10.2016 г.

Публикувано на: 10.10.2016 г.
Коментар: Прококол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ_2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.11.2016 г.

Публикувано на: 11.11.2016 г.
Коментар: Договор-11.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор.rar 25.1.2021 г.