е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 01-ПС-2020 / 22.1.2020 г.

"Авариен ремонт и възстановяване на пътното платно и пътната настилка на улици "Хан Аспарух" ОТ 247 до ОТ 246, "Велико Търново" от ОТ 247 до ОТ 237 и улица "Плиска" от ОТ 240 до ОТ 685 в град Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.9.2020 г.
Файлове актуални към: 23.9.2020 г.

Решение № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Решение №2/22.01.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.9.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Документация и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation улици.docx 23.9.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 23.9.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Критерии за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Критерий за възлагане.pdf 23.9.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор-проект.docx 23.9.2020 г.

Проекти за обекта № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Проекти -част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Геодезия.rar 23.9.2020 г.

Проекти за обекта № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Проекти -част Пътна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Пътна.rar 23.9.2020 г.

Обявление № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА_АОП.pdf 23.9.2020 г.

Проекти за обекта № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Проекти- част ВОБД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част ВОБД.pdf 23.9.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС - АВАРИЕН РЕМОНТ УЛИЦИ - БЕДСТВИЯ И АВАРИИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.pdf 23.9.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - приложение към цЕНОВА ОФЕРТА.xlsx 23.9.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 27.1.2020 г.

Публикувано на: 27.01.2020 г.
Коментар: Разяснение по документацията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рзяснение.pdf 23.9.2020 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 3.4.2020 г.

Публикувано на: 03.04.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 23.9.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 13.7.2020 г.

Публикувано на: 13.07.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 23.9.2020 г.

Протокол 2 от Комисия № / 24.7.2020 г.

Публикувано на: 24.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 23.9.2020 г.

Протокол № 3 № / 24.7.2020 г.

Публикувано на: 24.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 23.9.2020 г.

Протокол № 4 от Комисия № / 24.7.2020 г.

Публикувано на: 24.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4.pdf 23.9.2020 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 24.7.2020 г.

Публикувано на: 24.07.2020 г.
Коментар: Решение № 11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 11-24.07.2020 г..pdf 23.9.2020 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 24.7.2020 г.

Публикувано на: 24.07.2020 г.
Коментар: Протокол по чл.181 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл.181 от ЗОП.pdf 23.9.2020 г.