е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 01-ПС-2020 / 22.1.2020 г.

"Авариен ремонт и възстановяване на пътното платно и пътната настилка на улици "Хан Аспарух" ОТ 247 до ОТ 246, "Велико Търново" от ОТ 247 до ОТ 237 и улица "Плиска" от ОТ 240 до ОТ 685 в град Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.2.2020 г.
Файлове актуални към: 24.2.2020 г.

Решение № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Решение №2/22.01.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.2.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Документация и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation улици.docx 24.2.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 24.2.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Критерии за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Критерий за възлагане.pdf 24.2.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор-проект.docx 24.2.2020 г.

Проекти за обекта № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Проекти -част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Геодезия.rar 24.2.2020 г.

Проекти за обекта № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Проекти -част Пътна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Пътна.rar 24.2.2020 г.

Обявление № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА_АОП.pdf 24.2.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС - АВАРИЕН РЕМОНТ УЛИЦИ - БЕДСТВИЯ И АВАРИИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.pdf 24.2.2020 г.

Проекти за обекта № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Проекти- част ВОБД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част ВОБД.pdf 24.2.2020 г.

Документация за участие № / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - приложение към цЕНОВА ОФЕРТА.xlsx 24.2.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № / 27.1.2020 г.

Публикувано на: 27.01.2020 г.
Коментар: Разяснение по документацията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рзяснение.pdf 24.2.2020 г.