е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-74 / 26.6.2019 г.

Събиране на оферти с обява: "Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) на изграждане на улично осветление в местността "Гарата", община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № / 26.6.2019 г.

Публикувано на: 26.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 15.1.2021 г.

Информация за публикуване в профила на купувача № / 26.6.2019 г.

Публикувано на: 26.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.6.2019 г.

Публикувано на: 26.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 15.1.2021 г.

Протокол № / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПротоколОП.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 15.1.2021 г.