е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-13 / 28.8.2019 г.

"Доставка на хранителни продукти за детски, социални заведения и по проект "Осигуряване на топъл обяд" на територията на Община Бяла "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 584/03.09.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 516/03.09.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.PDF 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3. / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 30.7.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4. / 7.10.2019 г.

Публикувано на: 07.10.2019 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 642 от 26.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 5. / 17.10.2019 г.

Публикувано на: 17.10.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 83/17.10.2019г. за отваряне и оповестяване на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 2 № 6. / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 642 от 26.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 3 № 7. / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 642 от 26.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 8. / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 735/04.11.2019г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 9. / 20.11.2019 г.

Публикувано на: 20.11.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 762/20.11.2019г. за изменение на решение № РД 07 00 - 735 от 04.11.2019г. в частта за определяне на изпълнител на ОП № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител изменено за ОП 5.pdf 30.7.2021 г.

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП № 10. / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП изх. № РД 7000 - 1094/21.11.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за връчване на решение.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 11. / 4.12.2019 г.

Публикувано на: 04.12.2019 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 790/04.12.2019г. за изменение на Решение № РД 0700 - 735/04.11.2019г. в частта за ОП № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител изменено за ОП № 1.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 242/03.12.2019г. и приложения към него за ОП № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ОП № 4_compressed.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Коментар: Договор рег.№ 20 - 243/06.12.2019г. и приложения към него за ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ОП № 5_compressed.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 14. / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 764/10.12.2019г. за Обособени позиции № 4 и № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка ОП4 и ОП5.PDF 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 15. / 23.1.2020 г.

Публикувано на: 23.01.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20-16/22.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП 1_compressed.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. / 23.1.2020 г.

Публикувано на: 23.01.2020 г.
Коментар: Приложения към договор 20-16/22.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор 20-16 за ОП1_compressed.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 17. / 23.1.2020 г.

Публикувано на: 23.01.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20-17/22.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2_compressed.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 18. / 23.1.2020 г.

Публикувано на: 23.01.2020 г.
Коментар: Приложения към договор 20 - 17/22.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор 20-17 за ОП 2_compressed.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 19. / 23.1.2020 г.

Публикувано на: 23.01.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20-18/22.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3_compressed.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 20. / 23.1.2020 г.

Публикувано на: 23.01.2020 г.
Коментар: Приложения към договор 20-18/22.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор 20-18 за ОП 3_compressed.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 21. / 23.1.2020 г.

Публикувано на: 23.01.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 63/23.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка ОП1 ОП 2 ОП 3.PDF 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 22. / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Обявление за приключен договор 20-242/03.12.2019г. за ОП№4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП4.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 23. / 5.2.2021 г.

Публикувано на: 05.02.2021 г.
Коментар: Обявление за приключен договор 20-243/06.12.2019г. за ОП № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП5.pdf 30.7.2021 г.