е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-57 / 5.3.2020 г.

Пулбично състезание:"Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, с работно заглавие: "Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица" по обособени позиции: Обособена позиция №1: "Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: Административна сграда с идентификатор 40453.15.4.1 по КК на село Кузьово, община Белица" и Обособена позиция № 2: "Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: Административна сграда с идентификатор 53998.1.905.1 по КК на село Орцево, община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 20.1.2021 г.

Протокол №1 № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 19.5.2020 г.

Публикувано на: 19.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 1.7.2020 г.

Публикувано на: 01.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 1.7.2020 г.

Публикувано на: 01.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 4 № / 1.7.2020 г.

Публикувано на: 01.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 20.1.2021 г.

Решение № / 1.7.2020 г.

Публикувано на: 01.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 11.8.2020 г.

Публикувано на: 11.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vyzlojena porychka.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.8.2020 г.

Публикувано на: 11.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP1.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.8.2020 г.

Публикувано на: 11.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP2.pdf 20.1.2021 г.

Договор за подизпълнение № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovori podizpylnitel.pdf 20.1.2021 г.