е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-42 / 6.6.2017 г.

„Доставка чрез покупка на нови автомобили за нуждите на Община Карнобат по три обособени позиции“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13. /

Коментар: Договор Омникар Ауто ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Omnikar Auto.pdf 19.1.2021 г.

Решение № 1. / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Коментар: Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie avtomobili.pdf 19.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Коментар: Obyavlenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie.pdf 19.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Коментар: Dokumentacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 19.1.2021 г.

Образци № 4. / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.doc 19.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Коментар: Proekt na dogovor
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор за доставка на автомобил.doc 19.1.2021 г.

Протокол № 6. / 19.7.2017 г.

Публикувано на: 19.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 19.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 7. / 31.7.2017 г.

Публикувано на: 31.07.2017 г.
Коментар: Съобщение отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie cenovi oferti.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 8. / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 9. / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 19.1.2021 г.

Решение № 10. / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Решение № РД-661
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 19.1.2021 г.

Решение № 11. / 21.8.2017 г.

Публикувано на: 21.08.2017 г.
Коментар: Решение за втори класиран
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie vtori klasiran.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Коментар: Договор Еуратек ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Euratek.pdf 19.1.2021 г.