е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка оп-13 / 30.4.2015 г.

СТроително-монтажни работи за изграждане на детски площадки, подпорна стена и метална ограда на територията на община Дупница по четири обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333234323939
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Коментар: Документация одобрена с реш.13 от 30.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-13-(1) / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Коментар: Обявление ОП-13-(1)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 21.1.2021 г.

Решение за откриване № Решение-13 / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Коментар: Решение - 13
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-23 / 14.5.2015 г.

Публикувано на: 14.05.2015 г.
Коментар: Съобщение до участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img2CA.pdf 21.1.2021 г.

Решение за прекратяване № ОП-13-(2) / 9.6.2015 г.

Публикувано на: 09.06.2015 г.
Коментар: Решение за прекратяване на две обособени позиции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshOP-13-2.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 10.6.2015 г.

Публикувано на: 10.06.2015 г.
Коментар: Протокол №1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot1op-13.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 11.6.2015 г.

Публикувано на: 11.06.2015 г.
Коментар: Протокол №2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot2op-13.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-23-(1) / 11.6.2015 г.

Публикувано на: 11.06.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pic11062015165944.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.6.2015 г.

Публикувано на: 22.06.2015 г.
Коментар: Протокол №3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot-13-3.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-13-(3) / 22.6.2015 г.

Публикувано на: 22.06.2015 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) nin123.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.8.2015 г.

Публикувано на: 13.08.2015 г.
Коментар: Информация за сключени договори
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 infoDogov.rar 21.1.2021 г.