е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-10 / 21.5.2020 г.

00384-2020-0007 "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимни сезони 2020/2021 г. , 2021/2022 г., 2022/2023 г. и 2023/2024 г. по две обособени позиции: o Обособена позиция №1 - Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 52,880 км. четвъртокласна пътна мрежа; o Обособена позиция №2 - Снегопочистване на вътрешна улична мрежа на села от община Бяла Слатина, а именно: с. Алтимир, с. Бъркачево, с. Бърдарски геран, с. Буковец, с. Враняк, с. Галиче, с. Габаре, с. Драшан, с. Комарево, с. Попица, с. Соколаре, с. Тлачене, с.Търнава и с. Търнак"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.5.2020 г.
Файлове актуални към: 25.5.2020 г.

Документация за участие № 1 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 25.5.2020 г.