е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-7 / 2.6.2020 г.

Изпълнение на СМР по проект: "Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 465/08.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 3.7.2020 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 374/08.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 3. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 4. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Проект парк гр. Бяла част I
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Раздел ХV Проект парк Бяла част 1.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 5. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Проект парк гр. Бяла част II
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Раздел ХV Проект парк Бяла част 2.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 6. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Проект детска площадка с. Дюлино
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Раздел ХV проекти с. Дюлино.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 7. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Проект детска площадка с. Горица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Раздел ХV проекти с. Горица.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 8. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Проект детска площадка с. Господиново
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 „Раздел ХV проекти с. Господиново.zip 3.7.2020 г.