е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-8 / 26.3.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици по пет обособени позиции"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535353138
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Методика за оценка на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika_Inj_ulici.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.inj.ulici.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Указания за участие за обществената поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazaniq_za_uchastie_inj.ulici.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ на договор Инж.Улици.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Образец №1 EEДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.1_EEDOP.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Образец №2 Предложение за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Образец №3 Ценово предложение за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3_Cenovo_predlojenie.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Образец №4 Декларация по чл.102 от ЗОП (незадължителна)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.4_D-q.chl.102 ot ZOP.doc 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Образец №5 Декларация по чл.6 от ЗМСИП (представя се при сключване на договор с избрания изпълнител)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обр. 5 чл.6, ал.2 ЗМСИП.docx 16.1.2021 г.

Други документи № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Техническо задание, скици и удостоверение по обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehn.zad.skica.ud.Debelqnov.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Техническо задание, скици и удостоверение по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehn.zad.skica,ud. Otovica.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Техническо задание, скици и удостоверение по обособена позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehn.zad.skica.ud.Kokiche.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Техническо задание, скици и удостоверение по обособена позиция 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehn.zad.skica.ud.Iujen.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Техническо задание, скици и удостоверение по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehn.zad.skica.ud.Rodopi.rar 16.1.2021 г.

Решение за откриване № 12 / 26.3.2018 г.

Публикувано на: 26.03.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.inj.ulici.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.4.2018 г.

Публикувано на: 05.04.2018 г.
Коментар: Разяснение за подготовка и подаване на ЕЕДОП в електронен вид
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie EEDOP.inj.5pozicii.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Разяснение по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie1.pdf 16.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 17 / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване на ОП3 и ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване- ОП3 и ОП4.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Коментар: Протокол 1 / 26.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Инженеринг улици.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка на обособени позиции по 3 и 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka op.3 i 4.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2-20.06.18 g.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3-26.06.2018 g.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4 -03.07.18 g.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 33 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh №33ot06.07.2018g..pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.8.2018 г.

Публикувано на: 29.08.2018 г.
Коментар: Договори и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори.rar 16.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-49-(5) / 29.8.2018 г.

Публикувано на: 29.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vuzlojena poruchka .pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Коментар: Договор с приложение ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_cor.rar 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-49(8) / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: Обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Анекс_ул.Отовица.rar 16.1.2021 г.